Karta przekazania odpadu (KPO)

Karta przekazania odpadu (KPO) – takie zaświadczenie, dzięki posiadanym stosownym zezwoleniom, wystawiamy naszym klientom biznesowym, którzy powierzają nam swoje zużyte kasety i kartridże. Jej przekazanie oznacza przeniesienie na nas odpowiedzialnosci za wytworzone odpady. Przypominamy – podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia  ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – podstawa prawna: Art. 66 i 67 Ustawy z dnia 14 XII 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Poz. 21).

Zachęcamy wszystkich naszych klientów do tego, aby zużytych kartridży i tonerów pozbywali się w sposób świadomy. Jeśli przyniesiecie je do nas – gwarantujemy, iż zostaną one poddane uważnej utylizacji, lub, jeśli to będzie możliwe – recyklingowi.